...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރު
ނ.
(1) މިންވަރު.
(2) ދަރަޖަ.
(3) ހަކަތަ.
(4) ބާރު.
(5) ބައެއް.
(6) ހަވަރުގެ ބައެއް.
(7) އެއްޗަކުން ޖަހައިގެން ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ޖެހި ފިތިގެން ހަށިގަނޑުގެ ތާކުން ފެންނަން ހުންނަ ނިޝާން.
(8) ފަންތޮށިން ނަގާ ފަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަވަރަކޮކާ . ހަނދުބަޑި . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަނދުވަރީ . ހަނދުވަރުކަކުނި . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނދުވަރުމަތި . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނދުވަރުފޮއި . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަނދުވެނިފާންކަން . ހަނޑަސްގެކޮޅު . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންކެނޑުން . ހަންގަނޑު . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަރުމަތީބަޑި . ހަބަސްރައިވަރު . ހަކަތަ . ހަކަތަދޫވުން . ހަކަތަޖެހުން . ހަކުރާވަރު . ހައި . ހައިނުކުރުން . ހައިނުކޮށް . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައްބަ . ހައްސަލޮނދި . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވަރުބެރު . ހަވަރުކެނބު . ހަވަރުއެއްވުން . ހަވަރުއޮޑި . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވަރުތުންފުހި . ހަވާއެރުވުން . ހަމަ . ހަމަހަމަ . ހަމަހަމަކަން . ހަމަހަމަކުރުން . ހަމަހަމަވުން . ހަމަކުރުން . ހަމަވުން . ހަމަފަށް . ހަމަފަށްއެޅުން . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތަރެސްކަން . ހަތައިވަރަ . ހަތަވިވަރަ . ހަތާވީސް ކިޔެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ