...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރުނީސް
ނ.
ލަކުޑިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ފެނުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި އެފަދަ އެއްޗެހީގެ ބޭރަށް އޮފުކަން ގެނައުމަށް އުނގުޅަން ހަދައިފައި ހުންނަ ދިޔާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަރުނީސްފޮތި . ވާރޮނީސް . މަނަ . މަނު . މަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ