...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރުނެގުން
މ.
އެއްޗަކުން ޖެހިގެން ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ޖެހިފިތިގެން ހަށިގަނޑުގެތާކު އެކަމުގެ ނިޝާން އުފުލިފައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ