...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރުކަނދު
ނ.
އެތެރޭގައި އާރުނުލައި ހެދޭ ވައްތަރެއްގެ ގަހެއް.
މީގެ ލަކުޑި ހުންނާނީ މަސްކަނދާ ދާދި އެއްގޮތަށެވެ.
މިގަހުގެ ލަކުޑި މިއީ ފެނުބާރު ވަރަށްގަދަ ލަކުޑިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުކަފަ . ވަރުކަނދުދޫނި . ވަރޮކަނދޮ . ގަސްދޮށަށް ނެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ