...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރުކުރުން
މ.
(1) ހެޔޮވަރު ކުރުން.
(2) މެޓާ، ހަލުވާފަދަ ތަކެތި ހިލާއިރު ނުބައި ނުވާ ވަރަށް ރޯފިލުވައި ކެއްކުން.
(މިތަކެތި އޭގެ ވަޒަނަށް (ހިލުން) (3) ސަރުބަތު ރާފޮނި ފަދަ ތަކެތި އޭގެ ވަޒަނަށް ކެއްކުން.
(4) (ސ) ތެލުލައިފައި ހުންނަ ތަކެތީގައި ހަކުރުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަހަމަކުރުން . ހަމަކުރުން . ހިންމަތްކުރުން . ހިތުން ތެދުކުރުން . ހެއުވަރުކުރުން . ކަލިޔާކެރުން . ކަލިޔާކެޑުން . ކަސްމަތިޖެހުން . ކުނބުވަރުކުރުން . ކުނބުވާންޖެހުން . ކެހުން . އަހަދުކުރުން . ވަވިކެހުން . ވަސްކޮޅުހެދުން . މަތިހަމަކުރުން . މަތިކެނޑުން . މިންނަތްކުރުން . ފައިހަމަކުރުން . ފަސްލައިފޮރުވައިލުން . ފުރާލުން . ފޮރުވުން . ދަތްކެނޑުން . ދެންމުން . ލާތެޅުން . ގައިމުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ