...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރުއެރުން
މ.
(1) މަޖާޒު:
ހުންނަންވީވަރަށްވުރެ ހޫނުގަދަވެގަތުން.
(2) ޖޯޝްއައުން (3) ފޯރިގަދަވެގަތުން.
(4) މޭވާ ފަދަ ތަކެތި އެންމެ ބޮޑަށް ފައްކާވުން.
(5) އަލިފާނުގެ ހުޅުގަނޑު ބޮޑުވުން.
(6) ޒަކަރަށް ބާރުއެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަރައެރުވުން . ވަރެއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ