...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރުއެރުވުން
މ.
(1) ފޯރި އަންނާނެ ގޮތް ހެދުން.
(2) ރުޅި އައިސްގެން އެއްޗެހި ގޮވުން.
(3) ރުޅި ގަދަވާގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ