...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރުވާ
ނ.
(1) ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ ރުއްގަސް، ސަރުކާރުން ލިއުއްވައިގެން ބޭނުންކުރާ މީހާ ސަރުކާރަށް އަހަރު އަހަރަށް ނުވަތަ މަސްމަހަށް ދައްކާންޖެހޭ ތަކެތި ނުވަތަ ފައިސާ.
(2) މިފަދަ ތަނެއް ލިއުއްވައިގެން އުޅޭ މީހާގެ އަތުން ދެވަނަޔަށް ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭމީހާ ފުރަތަމަ މީހާއަށް ދޭތަކެއްޗަށްވެސް ވަރުވާއޭ ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުއޮޑި . ހިންނަ . ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ހިޔަޅު . ނަގޫހުދުމަޑި . ނުވަރޭފެން . ރަށަށްއެރުން . ރަށްކެއުން . ރަންބިސް . ރިޔާކުޑަކުރުން . ރިޔާކޮށިކުރުން . ބަރާކުރުން . ބީވާ . ބުރަނދު . ބޮޑައިބުރަކި . ބޮޑުބަނޑޭރިކަން . ބޮޑުކާށި . ބޮޑުފަނި . ބޮޑުފަތަފޮޅި . ކަހަނެގޮނޑި . ކާޅުމުރަނގަ . ކުނަހަނގާލި . ކެއުން . އަހަރު ވަރުވާ މަހުން ދެއްކުން . އަކަރަކަރަ . ވަރަވާކެޑުން . ވަރިންމަ . ވަރުވާ . ވަރޮވާ . މަންޑި . މައިފަތް . މާކޮށާރަށްކެނޑުން . މުނާސަބު . މުގުރުބުރި . މެދު . ފަޅުރަށަށްއެރުން . ފަޅުރަށްކެއުން . ފެންހިނބުރު . ފޮއްދޫފޭލި . ދިޔަވަރުއެޅުން . ތައްކަށިރުއް . ލޯތަށި . ގަލަންދާނު . ގިނިފަތި . ގުންބަނަގަންޗޯސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ