...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރުތެރެ
ނ.
ހަވަރުގެތެރެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ބޮޑުދޮރޯށި . ކަންޒަށްލުން . ކިބާ . ކުއްލާބުތެލި . އަތަރުގޭމީހުން . ވަރަށްލުން . މަސްފުޅު . ތިންފުޅިދުމާދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ