...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރުލައި ގަންނަންޏާ ބޮޑު އިހާ ޖަހާނެއެވެ
"ވަރުލައިގަންނަންޏާ ބޮޑު އިހާ ޖަހާނެއެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) ހިނގަހިނގާ ހުރިކަމެއް ހުއްޓިލައިފައި އަނެއްކާ ފެށޭއިރު އިހަށްވުރެ ކުރިއަށް ހިނގާގޮތް ވީމާ ދީއުޅޭ މިސާލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ