...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރުލުން
މ.
(1) ވޭވޭހުރިކަމެއް ހުއްޓިލުން.
(2) ވަމުންދާކަމެއް މެދުކެނޑުން.
މިސާލު:
ފުއްޓަރު ނުވަތަ ފަރަކަށް ހޮޅިލަމުން ބިންދާލާ ރާޅުބައި އެއް ރާޅަށްފަހު އަނެއްރާޅު ބިންދާލުމަށްފަހު ދެވަނަ ރާޅުބަޔާ ދޭތެރޭ ހަމަ ހިމޭންވެފައި އޮތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނެތްބާރުލުން . ވަރެލުން . ވާގިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ