...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަބާ
ނ.
(1) ރޯގާގެ ގޮތުން ފެތުރޭ ބޮޑެތި ބަލިބަލި.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ އުނދަގޫ މާބޮޑުވުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާހުން . ދަރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ