...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅި
ނ.
އެއްޗެހި ކަނޑައި ބުރިކުރުމަށް ޢާންމުކޮށް ދަގަނޑު ތިލައެއް އޮންނަ އާލަތެއް.
މި ތިލަ ޢާންމުކޮށް އިންދައިފައި ހުންނަނީ މުއްގަނޑެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނު . ހަނުލުން . ހަރު . ހަޅިމަހި . ހަކަވެޅާ . ހަލަމަހި . ހުރަވަޅި . ނަގޫކެނޑި . ރާވަޅި . ރާވަޅިދަނޑި . ރެއިގަނޑިކަނޑާވަޅި . ބަޅަވަޅި . ބަޅުބޯވަޅި . ބަޅުވަޅި . ބައިންގަނޑު . ބާއި . ބީމަހީމަ . ބުންބާ މަރުވަޅި . ބުޅާގޮހޮރު . ބޮއްކަންވަޅި . ބޮޑުހާލުރާވަޅި . ބޮޑުވަޅި . ބޮޑޯޅު . ޅިނދު . ޅިނދުޖެހުން . ޅިޔަ . ކަހަރިވަޅި . ކަހާވަޅި . ކަހި . ކަށިކެޔޮލިޔާވަޅި . ކަނޑިބުރި . ކަނޑޫވަޅި . ކަންފަތި . ކަރަކަންދާލި . ކަތިވަޅި . ކަތިވަޅިގެއްލި މަރިޔަނބުގެއްލި ކޮށި ދަނޑުވެސް ގެއްލުނީއެވެ . ކަޓާރި . ކާށިވަޅި . ކިރިސް . ކީހުން . ކުރަންދަރޭތި . ކުޑަލަގަނާ . ކޭސުލި . ކޮށާވަޅި . ކޮށީ މީހުން . ކޮށުން . ކޯޑި . އަރާފައިބާވައި . އަކުރުބޯލަނޑާ . އުށްޖެހިމަރުވަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ