...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅިންޖެހުން
މ.
(1) ވަޖިދުވާއިރު ވަޅިއެއްފަދަ އެއްޗަކުން ހަރައި ގައިން ލޭނެރުން.
މިކަމުގައި ގިނައިން ވަޅިހަރާ އުޅެނީ ބޮލަށެވެ.
(2) ވަޅި އެއްލައިޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ