...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅިފަން
ނ.
ރޯ ފަނުން ހަދާ ބަށި.
ބުޅާ ގޮހޮރު، ކަރަކަންދާލި ފަދަ އެއްޗިއްސަށް ޖުމްލަކޮށް ކިޔާނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅާގޮހޮރު . ކަރަކަންދާލި . ކޯޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ