...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅިފިލާ
ނ.
ތުނި ފިޔޮހީގެ ތިލަހެން ފަތް ހުންނަ ފިލާ ވެއްޔެއް.
މިއީ ރުއްގަޅު ބޭހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތެކެވެ.
މިއީ ބިމުގައި ފެތުރިހެދޭ ގަހެކެެެވެ.
މިހެދެނީ ރުއްތަކުގެ ކައިރީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ