...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅިޖެހުން
މ.
(1) ދަނޑުގައި ކުރާ ހަރުވީމާ އިހުރުމީހާ ފުރަތަމަ ތިންގަނޑު ކުރާ ކަނޑައިލުން.
(2) އިހުގައި ވިހަގެން ހަތްދުވަސް ވާދުވަހު އަންހެން މީހާ ބޭރަށް ލާއިރު އެދުރު މީހާ ފަންޑިތަ ހަދާފައި ކުޑަކުޑަ ކޮށާވަޅިއެއް އަންހެންމީހާގެ ބޮލު ހުޅިއަށް ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ