...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުބަތް
ނ.
ބިމުގައި ވަޅެއްކޮނެ އެވަޅުގައި ކުރުއްޕަތް ނުވަތަ ފަތްޖަހައި އެތެރެއަށް ހަނޑުލާ، ފެނާ، ކިރު އަޅައި ލޮނުލައި މަތީން ކުރުއްޕަތް ނުވަތަ ފަތްއަޅާ މަތިބަންދުކޮށް ފަސްއަޅައި މަތީ އަންދައިންގެން ކައްކާބަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ