...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުބުރި
ނ.
(1) ފެން ވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ރާނާފައިވާ އެއްޗެއްގެ ބައެއް.
(2) ތިން ބުރިން ނުވަތަ ދެބުރިން ރާނާވަޅެއްގެ ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުތި . ވަޅުބޭނުން . ވަޑޮވެޅާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ