...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުކަކުނި
ނ.
ފައިތައްކުރު ފޮށިގަނޑު ބޮޑު ކަކުންޏެއް.
މި އުޅެނީ ޗަސްހެދިފައި ހުންނަ ތަންތާނގައެވެ.
ފައިތައް މުށިވައްތަރެއްގެ ކުލައެއްހުރަފައި ފޮށިގަނޑު ކަޅުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ