...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުކައްޓަފުޅި ދާންޏަކަށް ނުސިހޭނެއެވެ
"ވަޅުކައްޓަފުޅި ދާންޏަކަށް ނުސިހޭނެއެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) ކަމަކަށް ހޭނި އާދަ ވެއްޖިއްޔާ އެކަމަކަށް ޖެހިލުމެއް ނުވާނެއޭ ބުނަން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޅުކައްޓަފުޅި ދާންޏަކަށް ނުސިހޭނެއެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ