...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުކޮޅު
ނ.
(1) ފެންވަޅުގެ މާތްގޮތް.
(2) ކުދިކުދި ވަޅުކޮޅުކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮރުވަޅު . ވަށްޑެއްޔާ . ވަޅުކޮޅު . ވެލިވަޅުބުރެކި . ދާންމަތީވަޅުކޮޅު . ދާންމަތީވެޔޮކޮޅު . ޒަމްޒަމްފެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ