...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުކޮލި
ނ.
މޫދުގައި އުޅޭ ކޮލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ހިމަދިގުކޮށް ހުންނަ ކޮއްޔެކެވެ.
ބުރަކަށިމަތީގައި ނޫކުލައިގެ ތިކިތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ