...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުވަނުން
މ.
(1) ބިންމަތީއޮވެ ވެލިގަނޑު ތެރެއަށް ފެތި ނިވާވުން.
(2) ހަށިގަނޑު އަނަރޫފަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ފެންމަދުވުމުގެ ސަބަބުން ލޮލާއި ކޯފަދަ ތަންތަން އަޑިއަށް ގޮސްފައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޓޯޓޯވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ