...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުވެން
ނ.
އޮޅުވެން ފާޑަށް ތިބޭ ވެނެއް.
މިގިނައިން އުޅެނީ ކޯރު ކޯރާއި ކުޅި ކުޅީގައެވެ.
މިތިބޭނީ ބިމުގައި ވަޅުޖަހައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ