...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުފެހި
ނ.
(1) ވަޅާއި ވެޔޮ ފަދަ ތަންތާނގައި ޖަހާ ފެހި.
މިހުންނަނީ ހިމަ ފަށްތަކެއްހެން ނުވަތަ ބޯ މަޚްމާ ހެންނެވެ.
(2) ވަޅުފެހިކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޅުފެހި . ވަޑަފެހި . ވަޑުފެހެލާ . ވަޑޫފެހެލަ . ވަޑެފެހި . ވަޑޮފެހެލަ . ފެހެލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ