...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުލުން
މ.
(1) ކަށްވަޅުގައި މައްޔިތާ ބާއްވައި ފަސްއަޅާ ފޮރުވުން.
(2) ބިންގަނޑުކޮނެ އެވަޅުގަނޑަށް އެއްޗެއްލައިފައި ފަސްއަޅައި ފޮރުވުން.
(3) ގޮވާމާއި ފުށްފަދަ އެއްޗެއްގައި އެއްޗެއް ވަޅުޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިންކުރުން . ބިންގައުއެޅުން . ބޮނބިއެޅުން . ބޮޑުމަޖިލީހުގައިއެޅުން . ވަޅުބޭނުން . ވަޅުއެޅުން . ވަޑިލުން . ވަޑުލުން . މީހުން އެޅުން . ފަސްގަނޑުދަށަށް ދިއުން . ފަސްގަނޑުދަށުލުން . ފުންކުޅައިން . ގަބުރުއެޅުން . ގައުފޮޅުބަނުން . ސައިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ