...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުގަނޑަކަށްވެއްޓުން
މަޖާޒު:
(1) މީހަކު ނުރައްކާތެރިކަމަކަށް ހުރަހެޅުން.
މިހެންބުނެއުޅެނީ އެމީހަކަށް އިންޒާރުކުރުމުގައި ދޭ މިސާލެއްގެ ގޮތުންނެވެ.
(2) އިޤްތިޞާދީގޮތުން ދަށަށް ދިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ