...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުގަނޑުވަރު
ނ.
ބިމުއަޑީގައި ހަދައިފައި ހުންނަ ސިއްރިއްޔާތުގެ ގެކޮޅު.
މިއީ އިހުގައި ބައެއް ރަސްދަރިކަނބަލުން ފަދަ ބޭފުޅުން އުޅުއްވަން ބިމުއަޑީގައި ހެއްދެވިކަމަށް ބުނެވޭ ޚާއްޞަ ތަންތަނަށް ދީފައިވާ ނަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ