...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުޖެހުން
މ.
(1) ފޭހިފައިވާ ދަގަނޑެއް ކުރައްޖެއްފަދަ އެއްޗެއް ބިމަށް ހަރައިގެން ވަޅެއް ހެދުން.
މިކަމަށް ވަޅުހެރުން، މިހެންވެސް ކިޔައެވެ.
(2) ބިމުގައި ފޮރުވިލާވަރަށް ވަޅުލެވުން.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއް ކުރާންވެގެން ވާހަކަ ދައްކައިލައިފައި، ވީނުވީގޮތެއް ނޭނގި އެކަމެއް ހުއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޅުހެރުން . ވަޑިލެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ