...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅެއް ނުތެޅޭނެއެވެ. ތެޅޭނީދާންޏެވެ
"ވަޅެއް ނުތެޅޭނެއެވެ.
ތެޅޭނީ ދާންޏެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) ބާރުހުރި މޮޅުމީހަކާ ދެރަނިކަމެއްޗަކާ ކަމެއްގައި ބެދިގެން ނުވަތަ މަތީ މީހަކުކުރާ ކުށެއްގެ ވާހަކަ، ދައްކައިގެން އަދަބުލިބޭނީ ދެރަ ނިކަމެތި މީހާއަށޭ ބުނުމަށް ބުނެއުޅެ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ