...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅޯ
ނ.
(1) ރޯކޮށް ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ތާޒާކަން ކެނޑިގެންވާ މޯޅި.
(2) ރާވެރިން އެތުގާ ޖަހާން ލުނބޯ، ނިޔަނދުރު، ދޯޅަނބު، މިގަސްގަހުގެ ދޮންފަތާއި އަދިވެސް ބައެއް ބޭސްލައިގެން ތަޅާ ބޭސްގަނޑެއް.
(3) ނއ.
ކައްކައި، ރޯކަން ކެނޑި މޯޅިވެފައިވާ ތެތް މަހަށް ހޫނުކުރުމުން އަންނަ ބަދަލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިހަފޮޅި . ރިހާކުރުބޮނޑި . ކިރުމަސްރިހަ . އިހާދަށުވުން . ވަޅޯހޮވުން . ވަޅޯރަހަ . ވަކަރާގު . ވަޑޫކެޑުން . ވަޑޫމަސް . ވަޑެލެމަހަ . ވެޑުލް . ވެޑުލްވުން . މަސްބަތް . މަސްފެން . މޭލިވުން . ފިޔަމޯޅިވުން . ފުނޑުވުން . ފެނަށްލުން . ފޯރިކެނޑުން . ދުންފަތުއަނދިރިއެޅުން . ތެތްމަސް . ތޯތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ