...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅޯވުން
މ.
(1) ރޯ އެއްޗެހި ތާޒާކަން ކެނޑި މިލާގޮތްވުން.
(2) މަޖާޒު:
މީހާގެ ހިތްވަރު ދެރަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިހާދަށުވުން . ވެޑުލްވުން . މޭލިވުން . ފިޔަމޯޅިވުން . ފޯރިކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ