...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކަހަންޑަވާޅި
ނ.
(1) ގެންގުޅެ ހަލާކުވެގެން މަޑުވެފައިވާ އެތި.
މިސާލު:
ގެންގުޅެ ހަސްނެތިފައިވާ ފޮތް.
(2) އާކަން ކެނޑި ބާވެގެން މަޑުވެ ތަތްގޮތްވެފައިވާ އެތި.
މިސާލު:
ތަތް ފަތަފޮޅިގަނޑެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ