...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކަރު
ނ.
(1) ނިރޮޅު.
(2) ދިވެހިރުކުގެ ލަކުޑި.
(3) (މަލިކު) ގެމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަފޮޅު . ހިކަނދިވަކަރު . ހިލަފުށް . ހުނބުޅު . ހުރަސް . ހުރަސްއެޅުން . ހުޅަސް . ހުޅަސްވަކަރު . ހުދުހައިވަކަރު . ނަލައަތަވާ . ނެދުން . ރުކުފަތި . ރުއް . ބަނޑުބެރި . ބަނޑުވަސް . ބާބިލިވަކަރު . ބުޅާފިލާ . ބެންތެޔޮ . ބެރި . ބެއަސްނުބެއަސް ހައިވަކަރުއޮޑި ނަންވާނެ . ބެޔަސް ނުބެޔަސް ނަންވާނީ ހައިވަކަރުއޮޑިއެވެ. . ބޭރެ ހެރަހަ . ބޮޑުދާލިޖެހުން . ކަތިމެއްލަ . ކީލި . ކުރުކަނި . ކުރުކަނިމަތީވަކަރު . ކޮށާރު . ކޮށުން . އަނގުނު . އަރިންނަ . އަރިވަކަރު . އެތެރެވަކަރޮ . ވަކަރަ . ވަކަރަށްޖެހުން . ވަކަރުފުށް . ވަކަރުގަނޑު މާވަޑިޔާ ހިތެކެވެ. ނިޔާ ފަނޑިޔާރާ ހިތެކެވެ. . ވަކަރުގެ . ވަކަރުގޭކުދިން . ވަކަރުޖެހުން . ވަކަރޮ . ވަވަތުމަތީފޮތި . ވަވަތް . ވަސް . ވިދުހަން . ވިދުހަންޖެހުން . ވެދުންފޮށި . މަންތޭއަނަވަހާ . މަތިކަން . މަޑިމަސްވަކަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ