...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކަރުގަނޑު
ނ.
ނިރޮޅުގެ ފަޅިވަރެއް.
ނުވަތަ އެއިން ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނބުޅު . އަރިންނަ . ވަކަރުގަނޑު މާވަޑިޔާ ހިތެކެވެ. ނިޔާ ފަނޑިޔާރާ ހިތެކެވެ. . ވިދުހަން . ވިދުހަންޖެހުން . މާޅިސް . ގަނޑުވަކަރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ