...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކަދަނޑި
ނ.
(1) އެކިވަރުގެ ނަނު ނުވަތަ ވާ އަޅާން ވަކަނަގަން ގަސްގަހުން ކަނޑާދަނޑި.
މިކަމަށް ބޮޑަށް ބޭނުންކުރާނީ ދިއްގާގަހުގެ ދަނޑިއެވެ.
(2) މުރަނަކަންނެތް، ގޮތްގޮތަށް ލަބާ ހަދަން ފަސޭހަ ރޯދަނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ