...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކާ
ނ.
ބުޑުވައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކި . ނިޢުމަތް . ބުޑުހަކި . އެތެރެވަތުސާމާނު . ވަކާރަށްއެޅުން . ވަކާރަންއެޅުން . ވަކާވަކާޔަށް . ވަކާލާތުކެޑުން . ފާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ