...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކާވަކާޔަށް
ކއ.
(1) މަދުމަދުން ފެންނަ ނުވަތަ ހުންނަ އެއްޗެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރުމަށް ބުނެ އުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އެގަހުގައި ވަކާވަކާއަށް ބަނބުކެޔޮ އެބަހުއްޓެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ