...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކިން
ކއ.
(1) ތަފާތުކޮށް.
(2) ނިސްބަތްކޮށް ބަލާއިރު.
(3) އެކަހެރިކޮށް.
މިސާލު:
އޭނާއަށް ވަކިން ހެޔޮކޮށް ހިތާށެވެ.
އޭނާއަށްވުރެ، އަހަރެން ވަކިދެރަހޭ ? އޭނާ ވަކިން ބައިންދާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުވާޅު . ބަނޑަހަގެ . ބަރުމާކުރެހުން . ބަދަ . ބަތްފިޔަފާޅި . ބޮނޑިކޮޕީ . ބޯބުރި . ޅޮސްމިޔަރު . ކަރުތާ . ކަޅުމަސް ހިބަރު . ކަލަރު . ކާގެ . ކޮންމެ . އަނބުރާނޮޅި . ވަކިހިލޭވުން . ވަކިން . ވަކިއެން . ވަކީން . ވަގުރުވުން . ވާރުފަތްކޮޅު . ވާދިގުއުނދޯލި . މަރިޔާދުގެ . މީދާމަސްގަނޑު . ފަޓުލޫނު . ފާނަ . ފިތްޖެހިއުޅާ . ފޫއެޅުން . ފެންއޮއްސުން . ދަރިވަޅު . ދޯލި . ތައްކަށިރުއް . ތިކި . ތުނޑުގަލަން . ލުނބޯއޮށުހާ . ލެޖަރު . ގަނޑުކަނޑާފޮތް . ގަރަހިތަ މުގުރާން . ގޮށްފަޅި . ސައިމުޑާ . ޓޮޕު . ޖޯޑުބިޖޯޑު . ޚާއްޞަ . ޚާއްޞަކަން . ޚާއްޞަކުރުން . ޚާއްޞަވުން . ޝަފާޢަތްފުޅަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ