...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކިއެޅުން
މ.
(1) ހަށިގަނޑުގެ ތަނަކުން ތެޔޮހަންދާ ވަރަށް ނުވަތަ ލޭ އަންނަ ވަރަށް ނިޔަފަތިން، ނުވަތަ ސޫތްޕެއްގެ ވަކިތަކުން ކޫރުއެޅުން.
(2) ނިޔަފަތި އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިއްސަށްދެވި ވަކިއެޅުން . ކީރުއްޕުން . ވަކިއެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ