...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކިވަކި
ނއ.
(1) އެކަހެރި.
(2) ތަފާތު.
(3) ފަރަގު (4) އެއްކޮށްހުރި އެއްޗެހިތަކެއް ކުރާބައި ބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާވިޔާ . ހާވިޔާވުން . ހޭބޯ . ނިއުޅުން . ރާވާފިލާގަނޑު . ރޫޅައިލުން . ރޫޅުން . ބައިބައިވުން . ބަދަ . ބަސް . ބޭރުމަތި . ބޮއްފަތި . ކަރި . ކުރުއްޕަތްރުއް . ކުދިކުދިވުން . ކޭބަލް . ކޮންމެ . އަރިޖެހުން . އަސްކަރު . އީދުޖަބޮ . އުއިކޮށުން . އެކި . އެކުއެކުގައި . އެކުލެވުން . ވައިހިޔަނިފަށް . ވިނަވައިލުން . މަޅިފަތި . މަލައެކުލެވުން . ފާނަ . ފިނދުން . ފުނޑުވުން . ދާގީނާ . ތަރައްޕަން . ގަރާރުވުން . ގޮށްފަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ