...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކިވަކީން
ކއ.
(1) އެކަހެރިކޮށް.
(2) ތަފާތުކޮށް.
(3) ބައިބަޔަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަންގީ . އަކަކުރުން . އަސްކަރު . އެކަކުރުން . ވައިރޯޅި . ވާރުފަތްކޮޅު . ވީރު . ލަފުޒު . ގުނާއަދަދުކުރުން . ގޮށިމޫނުން ބާންޏާ ދިއުން . ސަލަވާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ