...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކިފޫ
ނ.
ބިލެތުގެ މާހެން ހުންނަ އެއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ފަލަ އެއްޗެއް.
މިއީ ހަކީމީ ބޭހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކަހެރި ބޭހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިކަށުނގަ . އޮޅުންސުވާލި . ވަކިހުލެ . ވަކިހޫ . ވަކިފުލް . މަތިކަރާބޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ