...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކިތޫނުކުރުން
މ.
(1) ބުޅާ، ހަރުތަންތާ ނުވަތަ ގަސްގަހުގައި އެސޮރުގެ އަތްފައިގެ ނިޔަފަތި އަޅުވާ ދަމާ ޙަރަކާތް ކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ބަހަކުން ނުވަތަ ކަމަކުން ކުރިއަތުލުމަށް މީހަކާ މުޤާބިލާ ކުރުމަށް ތައްޔާރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ