...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކިގަނޑު
ނ.
(1) ގުޑިޔާއި ތެލަނގަ ފަދަ އެއްޗެހީގައި އަޅާން އޮފު ކަރުދާހުން ނުވަތަ ވަރަގު ކަރުދާހުން ކަފައިގެން ހަދާ ނުވަތަ ދަވާދުން ފަވައިގެން އަޅާ ތުނޑު ކުރެހުން ގަނޑު.
(2) ބައެއް މެޝިނުގެ ސޯބުގައި އެޅޭގޮތަށް ހުންނަ ބުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ