...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކިގަނޑުކުރެހުން
މ.
މަސްއޮޑި ފަހަރާއި މަސްދޯނި ފަހަރުގެ ހުންގާނު ފުއްބުރުގައްޔާއި، ހުންގާނުގެ ކަރުފޮތީގައި، ދަވާދުން ނުވަތަ ދެލިން ނުވަތަ ތެޔޮކަޑިން ކުރަހާފައި ހުންނަ ކުރެހުމެއް.
މި ހުންނާނީ ބުޅިތަކެއް ހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ