...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކިގަނޑުއެޅުން
މ.
ރާރާ ގުޑީގެ ތެރެއިން، ސަތަރު، ހަނދުފަޅި، މިނަންނަމުން ހަދާ ގުޑިއާއި ބޮޑު ތެލަނގާގައި ތުނޑު ކުރެހުންގަޑު އެޅުން ނުވަތަ ތުނޑު ކުރެހުންގަނޑު ތަތްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ