...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކީން
ކއ.
ވަކިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހިކަނދިމަސްގަނޑު . ހިލަކަންފަތި . ހުޅި . ނަވަގެއްލުން . އަންގީ . އަކަކުރުން . އަސްކަރު . އުވަގަނޑު . އެކަކުރުން . ވައިރޯޅި . ވާރުފަތްކޮޅު . ވީރު . ލަފުޒު . ގުނާއަދަދުކުރުން . ގޮށިމޫނުން ބާންޏާ ދިއުން . ސަލަވާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ