...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކުބުޑު
ނ.
(1) އޮޑި ދޯނިފަހަރުގެ ދިޔަގަނޑު ކޮޅުފަސްކޮޅަށް ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި، ކޮށިފިލަޔާ ވައްގަނޑާ ދެމެދުގައި ޖަހައިފައި ހުންނަ ފިލާކޮޅު.
(2) ދިޔަހަރުބުޑު ވައްގަނޑުގެ ފޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައްކޮރު . ވަތުބުޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ